Yläkoululeirien järjestäjien toiminta yhtenäistyy

13.10.2017

yläkoulujärjestäjien tapaaminen Varalassa.jpg

 

Urheiluakatemiaohjelman koordinoiman urheilijoiden yläkoulutyön yksi toimintamuoto on urheiluopistojen yhdessä lajiliittojen kanssa järjestämät yläkoululeiritykset. 7-9 luokille 4-6 leiriä vuodessa järjestävien urheiluopistojen toiminnasta vastaavat koordinaattorit kokoontuivat Varalan urheiluopistolle yhtenäistämään ja kehittämään toimintamallia.

 

Yhteiset sisällöt

”Koko yläkoulutoiminnan sisältöjä yhtenäistämään on syksyn aikana saatu valmiiksi ensimmäiset versiot 7., 8. ja 9. luokan Kasva urheilijaksi -harjoituskirjoista. Kirjat antavat raamin sisältöjen toteutukseen lajiharjoittelua lukuun ottamatta. Tavoitteena on, että yläkouluvaiheessa nuoret saisivat kokonaisvaltaista oppia urheilijaksi kasvamisesta”, toteaa lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Laura Tast Olympiakomiteasta.

Terveyttä edistävä harjoittelu ja sen oppiminen on yksi keskeisistä sisällöistä yläkouluvaiheessa. Sisältöjä rakentamassa ollut Varalan urheiluopiston yläkoulutoiminnasta vastaava Tiia Hautala luettelee keskeisiä sisältöjä: ”Huoltava harjoittelu, kokonaiskuormitus, linjaukset, monipuolisuus, lepo, liikehallinta, fysiikkaharjoittelun ja lajiharjoittelun suhde, verryttelyt, oikeat tekniikat ja suunnanmuutokset. Olennaista on näiden sisältöjen vieminen kaikkeen tekemiseen”.

 

Kansallinen verkosto lajien käytössä

Kisakallion urheiluopistossa yläkoulutyöstä vastaava Kari Seppänen koordinoi myös valtakunnallista yläkoululeirien verkostoa. ”Tavoitteena on kahden tulevan vuoden aikana saada rakennettu kaikille leiritystä järjestäville urheiluopistoille yhteinen toimintamalli- ja raami, joka näyttäytyy mukana oleville kouluille ja lajeille yhtenäiseltä. Tämä helpottaa leiritysmallin integroimista osaksi lajin järjestelmää”, toteaa Seppänen.

 

Yhteistyössä perheet, koulut, opistot ja lajit

Huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma koordinoi ja johtaa valtakunnallista urheilijoiden yläkoulutoimintaa. ”Olemme rakentaneet yhdessä eri toimijoiden kanssa toimintarakenteen ja toimintaa ohjaamaan yhteisen sisällön, jonka avulla uskomme nuoren urheilijan hyvän arjen rakentuvan. Toimintarakenteessa on neljä eri toimintamalli: urheiluyläkoulut, liikuntapainotteiset yläkoulut, liikuntalähikoulut ja yläkoululeiritykset. Kaikkien toimintaa ohjaa yhteinen asiantuntijoiden rakentama sisältö, joka jakautuu motorisiin perustaitoihin, fyysisiin ominaisuuksiin, psyykkisiin taitoihin, elämän taitoihin ja lajiharjoitteluun”, kertoo valtakunnallista yläkoulutyötä johtava urheiluakatemiaohjelman valmennuspäällikkö Antti Paananen.