Yläkoulun leiritysmalli leviämässä valtakunnalliseksi malliksi

02.06.2015

Valtakunnallinen yläkouluakatemia - leiritysmalli

Lapin Urheiluakatemia on Lapin ja Rovaniemen alueella toimiva oppilaitosten ja yhteistyötahojen verkosto. Urheiluakatemian keskeisin tehtävä on huippu-urheilijoiden ja huipulle tavoittelevien urheilijoiden valmennuksen tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen. Yläkouluikäisille suunnattua toimintaa on Lapin urheiluopistolla toteutettu uudenlaisella leiritysmuotoisena projektina syksystä 2014 lähtien. Leiritysmallia toteutetaan kahdessa eri ryhmässä: Rovaniemen malli, johon voi hakeutua Rovaniemellä asuvat ja opiskelevat urheilijat sekä ns. Valtakunnallinen malli, johon voi hakeutua mistä päin Suomea tahansa.

Yläkouluakatemia on suunnattu 8. ja 9. luokan opiskelijoille ja siihen voivat hakea: lentopalloilijat, jalkapalloilijat, jääkiekkoilijat, yleisurheilijat, lumilajeista hiihto, mäki+yhdistetty ja alppi, sekä ”villien ryhmään” kaikkien muiden lajien edustajat. Rovaniemen yläkouluakatemian haku on jo päättynyt ja meneillään on opiskelijoiden valinta. Valtakunnalliseen ryhmään haku on käynnissä ja kestää aina heinäkuun lopulle saakka.

Rovaniemellä yläkouluakatemian valmennustoiminta muuttui yläkouluikäisten osalta syksyllä 2014,  jolloin viikoittaisesta yhdestä aamuharjoituskerrasta luovuttiin ja siirryttiin tehostettuun leiritysmuotoiseen toimintaan. Valtakunnallisen yläkouluakatemian opiskelu tapahtuu ohjatusti Lapin Urheiluopistolla leiripäivinä, joita on yhteensä viisi, kolme leiriä syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. Leirien välillä urheilijaan pidetään yhteyttä henkilökohtaisesti, kyseessä on vuoden kestävä projekti, johon urheilijoiden sekä heidän vanhempiensa toivotaan sitoutuvan.

Painopiste koko projektissa on urheilijana kasvamisessa, mitä tuetaan erilaisin elämänhallintaa tukevin ja kehittävin toiminnoin. Leireillä harjoitellaan kahdesti päivässä ammattivalmentajien johdolla. Tavoitteena on koordinoida yksilöllisesti urheilijan kehittymistä ja harjoittelu on ohjelmoitua läpi vuoden yhteistyössä seuravalmentajien kanssa. Painopisteenä harjoittelussa on fyysisellä puolella ominaisuusharjoittelussa. Lajiharjoittelu painopistelajeissa toteutetaan akatemian ammattivalmentajien johdolla. Yläkouluakatemialaisia testataan ja harjoittelua sekä kehittymistä urheilijana seurataan monipuolisesti.      

Urheiluakatemiaohjelma on Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön alainen ohjelma, joka vastaa koko Urheilijan polun kattavan akatemiaverkoston johtamisesta. Urheiluakatemiaohjelman valmennuspäällikkö Antti Paanasen mielestä Rovaniemellä on tehty todella suuntaa näyttävää kehittämistyötä valtakunnallisen yläkouluakatemiatoiminnan pohjaksi. Olympiakomitea onkin antanut erityistehtävän Lapin urheiluopistolle kerätä ja jakaa tietoa sekä koordinoida yläkouluakatemian leiritysmallin toimintaa sekä konsultoida ja käynnistää vastaavanlaista toimintaa muutamalla muullakin paikkakunnalla Suomessa tulevien kahden vuoden aikana.

Merkittävässä roolissa on ollut Valmennuskoordinaattori Kari Seppänen, jonka työn tulosta on uusi leiritysmuotoinen yläkouluakatemiamalli sekä sen linjauksien ja sisältöjen luominen. Seppänen toimiikin jatkossa myös Olympiakomitean ”lähettiläänä”, viemässä leiritysmallia muillekin akatemiapaikkakunnille Suomeen. Kiinnostusta Rovaniemen malliin on herännyt useammallakin paikkakunnalla ja suunnitelmissa on että syksyllä 2016 valtakunnallinen malli käynnistyy 4-5 paikkakunnalla. Yhteistyöhön leiritysmallin kehittämisessä ovat Olympiakomitean lisäksi sitoutuneet mm. Valo ry., KIHU sekä useat eri lajiliitot.

Tiedote kuvineen