Yläkoulutoiminta tukena pelaajan laadukasta arkea kohti

27.07.2017

Olympiakomitean johtaman urheiluakatemiaohjelman yhtenä osana on yläkoulutoiminta ja sen kehittäminen. Yläkoulutoiminnan isoimpana tavoitteena on nuoren urheilijan hyvä päivä. Tämä tarkoittaa sitä, että urheilevan oppilaan kasvua kohti tavoitteellista huippu-urheilua tuetaan akatemiatoiminnan kautta. Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset sisällöt, jotka pohjautuvat Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyön linjauksiin sekä vahvaan tietoperustaan. Näitä sisältöjä toteutetaan kolmen kokonaisuuden kautta: monipuoliset motoriset taidot ja fyysiset ominaisuudet, psyykkiset taidot ja elämäntaidot sekä lajivalmentautuminen.

 

Tätä toimintaa toteutetaan neljässä erilaisessa yläkoulutoiminnan mallissa. Koulut toteuttavat yhteistyössä urheiluopistojen, lajiliittojen ja urheiluakatemioiden kanssa kolmea mallia: urheiluyläkoulu (liikuntaa ja urheilua vähintään 10h/vko), liikuntapainotteinen koulu (liikuntaa ja urheilua vähintään 6h/vko) sekä liikuntalähikoulu (urheiluakatemialuokat vähintään 6h/vko). Näiden lisäksi urheiluopistot, lajiliitot ja urheiluakatemia toteuttavat yhteistyössä koulujen kanssa yläkoululeiritystä, jossa päivittäisvalmennuksen sijaan opiskelijat ovat leiriviikoilla 4-6 kertaa vuodessa. Kaikki toimintamallit toteutetaan yhteistyössä seurojen kanssa.

 

20161004_082208.jpg

 

Yläkoululeiritys on lähtenyt liikkeelle Vuokatin, Kuortaneen ja Lapin urheiluopistoilta, jossa toimintaa on pyöritetty jo useampi vuosi. Lapin Urheiluopistolla juuri päättynyt lukuvuosi oli yläkoululeiritysmallin neljäs toimintavuosi. Tässä mallissa eri lajien urheilijat tulevat Rovaniemellä sijaitsevalle Urheiluopistolle luokka-asteesta riippuen joko neljä tai viisi kertaa lukuvuodessa viiden päivän leirille. Leirillä kehitetään lajiosaamista sekä kasvua urheilijaksi Olympiakomitean linjausten mukaisesti.

 

Jalkapallo on lajina ollut vahvasti mukana kehittämässä leiritoimintaa alusta asti Rovaniemellä. Palloliitto astui mukaan toimintaan, kun se palkkasi Pohjois-Suomen valmennuskeskuksen alle Santeri Suvalan yhteispalkkauksella Lapin Urheiluopiston kanssa. Hänen vastuullaan on vastata yläkoululeirityksen toteuttamisesta ja kehittämisestä jalkapallon osalta. Samalla toiminta on poikien osalta aluejoukkuetoimintaa, jolloin lajilliset sisällöt tulevat vahvasti Palloliitolta ja aluevalmentaja Mika Nurmela vierailee leireillä säännöllisesti sekä Suvala on mukana muussa aluevalmennuksessa. Toimintaa toteutetaan vahvasti Palloliiton päävalintojen kautta, joista keskiössä on pelaajan laadukas arki ja sen kehittäminen.

 

Leiritystoiminnan suurimmat hyödyt ovatkin olleet lajin ulkopuolella. Nuoren pelaajan ja hänen perheensä arkeen on päästy huomattavasti aiempaa aikaisemmin kiinni. Pelaajan ja vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa on päästy muokkaamaan päivärytmiä, liikunnan ja harjoittelun määrää, elämähallinnallisia asioita sekä ravintotottumuksia niin, että myös muu perhe on näihin pystynyt sitoutumaan. Aikaisemmin pelaajat tulivat 2. asteen alkaessa urheiluakatemiatoiminnan pariin, jolloin näihin asioihin jouduttiin kiinnittämään paljon enemmän huomiota. Tämä taas söi aikaa optimaaliselta harjoittelulta ja lajilta.

 

Myös omatoimisen harjoittelun laatuun ja sisältöön on pystytty vaikuttamaan paljon. Kun harjoittelun sisältöjä on käyty henkilökohtaisesti läpi sekä pelaajan, että vanhempien kanssa on saatu kaikille sama käsitys siitä, minkälaista omatoimista harjoittelua olisi hyvä tehdä ja miten. Vanhempien rooli kuitenkin pelaajan arjessa on yläkouluikäisellä vielä todella suuri. Tämä on ohjannut siihen, että pelaajat ovat oman henkisen kasvunsa ohessa alkaneet ottamaan suurempaa vastuuta omasta kehittymisestään vanhempien hellässä huomassa.

 

Huomionarvoista on ollut myös se, että monella tämänhetkisellä yläkouluikäisillä eivät tavoitteet ja käytännön toiminta vastaa toisiaan. Tavoitteet ovat pääsääntöisesti kovia, mutta harjoittelun määrä ja ennen kaikkea laatu eivät kuitenkaan näitä tavoitteita ja niiden toteutumista tue. Tämä näkyy esimerkiksi harjoitteiden tekemisenä ”sinne päin”, kehonkielen velttoutena ja keskittymättömyytenä harjoittelussa. Leiriviikoilla asioihin pystytään kyllä vaikuttamaan ja viestejä laittamaan alulle, mutta todellinen työ tehdään kuitenkin pelaajien arjessa ja seuroissa. Näiden asioiden kehittymiseen me pyrimme vaikuttamaan niin, että toiminnassa mukana olevat pelaajat pystyisivät omalla tekemisellään ja esimerkillään nostamaan myös arkiympäristön harjoittelun tasoa. Tämän vuoksi meidän on tehtävä molemminpuolista yhteistyötä seurojen ja valmentajien kanssa, jotta pystymme vaikuttamaan molemmat toistemme toimintaan.

 

IMG_1820.JPG

 

Harjoittelun laadun puutteet ovat laittaneet meitä miettimään sitä, minkälaista harjoittelukulttuuria me pidämme seuroissa yllä? Pidetäänkö harjoittelun intensiteettiä yllä jo lasten valmennuksesta asti, jolloin pelaajat oppisivat jo alusta alkaen siihen, millaista on tavoitteellinen ja intensiivinen harjoittelu? Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki pitää tehdä hampaat irvessä, ilmekään värähtämättä ja vähääkään nauttimatta. Kysymys on siitä, minkälaiseen kulttuuriin pelaajia kasvatetaan?

 

Tällä hetkellä toimintamme suurimmat kehityskohteet ovat seurojen ja koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Seurayhteistyötä pitää lisätä valmentajien ja valmennuspäälliköiden kanssa, jotta pelaajista ja heidän vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan puhutaan avoimesti ja niiden eteen tehdään jatkuvasti töitä molemminpuolisesti. Koulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä taas pystymme varmistamaan sen, että pelaajien koulunkäynti ei kärsi leiriviikkojemme aikana.

 

Tulevaisuudessa toimintaan halutaan mukaan Pohjois-Suomen alueelta lahjakkaat ja ennen kaikkea motivoituneimmat pelaajat, jotka eivät ole vielä mukana säännöllisessä ja hyvin toimivassa akatemiatoiminnassa. Näin ollen pystyisimme vaikuttamaan koko alueen pelaajistoon ja sitä kautta tuomaan oman panoksemme siihen, että urheilijoiden arkea saataisiin paremmaksi. Attitude is everything!

 

Santeri Suvala

Pohjois-Suomen valmennuskeskuksen valmentaja ja Lapin Urheiluopiston jalkapallovalmentaja

Mukana Pohjois-Suomen poikien aluevalmennuksessa sekä vastaa Lapin Urheiluakatemian yläkoululeirin toteutuksesta ja kehittämisestä jalkapallon osalta. Mukana myös 2. asteen valmennuksessa.

Koulutukseltaan urheiluvalmennukseen erikoistunut Liikunnanohjaaja (AMK) sekä UEFA B lisenssin omaava valmentaja.

Tausta pelaajana (MaPS, TPS, Åifk, FC Santa Claus ja RoPS) sekä nuorten ja aikuisten valmentajana (RoPS, FC Santa Claus).

sasu.jpg