Yläkoulutoimintaan muutoksia!

01.03.2016

 Yläkoulutoimintaan muutoksia lukuvuodelle 2016-2017

 

Lapin Urheiluakatemian yläkoulutoiminnassa tapahtuu toiminnallisia muutoksia.

Lapin Urheiluakatemia kehittää yhteistyössä Rovaniemen Kaupungin sekä Olympiakomitean kanssa yläkoulutoimintaa Rovaniemellä. Olympiakomitea linjaa valtakunnallisesti yläkoulutoiminnan sisältöjä. Rovaniemen kaupungin kanssa kehitämme yhdessä olosuhteita sekä tapaa toteuttaa toimintaa olympiakomitean linjausten mukaisesti.

 

Yläkoulun leirimalli on valtakunnallisesti yksi tapa toteuttaa yläkoulutoimintaa. Lapin Urheiluakatemia on linjannut toimintansa ”punaiseksi langaksi” kokonaisvaltaisen urheilijana kehittymisen. Myös olympiakomitea on linjannut toimintaansa tähän suuntaan. Tästä näkökulmasta katsottuna panostamme toiminnassamme paitsi leirien sisältöihin ja olosuhteisiin myös leirien väliseen aikaan, kehittämällä omia toimintatapojamme tukemaan urheilijaa kohti urheilijan omia tavoitteitaan.

 

7-luokan leirien lukumäärä tulee tulevana lukuvuonna kasvamaan kahdesta kolmen päivän leiristä neljään viisipäiväiseen leiriin. 8. ja 9. luokan leirimäärät pysyvät ennallaan. Yleisvalmennuksen sekä psyykkisen ja ravintovalmennuksen kokonaisuudet suunnitellaan siten, että sisällöillä on luonteva ja kehittyvä jatkumo lukuvuosittain ja luokka-asteelta toiselle.

 

Hakeminen

Aikaisemmin on ollut käytäntönä, että yläkoulutoimintaan on valittu Rovaniemen ryhmä sekä valtakunnallinen ryhmä. Jatkossa Lapin Urheiluakatemiaan valitaan vain yksi ryhmä riippumatta siitä millä paikkakunnalla urheilija asuu. Tämä selkeyttää käytännön leirijärjestelyjä sekä haku- ja valintaprosessia. Huom! lähtökohtaisesti ilmoittautumalla yläkoulutoimintaan, sitoudutaan ohjelmaan koko lukuvuoden ajalle.

 

Kaikille luokka-asteille haetaan joustavan hakuajan mukaisesti. 7. luokan urheilijat valitaan hakemusten perusteella. 8. ja 9. luokan urheilijat ja vanhemmat haastatellaan lajivalmentajien toimesta (henkilökohtainen tapaaminen, poikkeustapauksissa puhelinhaastattelu). Urheilijavalinnat tehdään lajivalmentajien lausuntojen ja ehdotusten pohjalta. Lopullisen valinnan tekee työryhmä, johon kuuluvat Lapin urheiluopiston valmennuskeskuspäällikkö, Lapin urheiluakatemian koordinaattori sekä Yläkoulutoiminnan koordinaattori. Hakuohjeet löytyvät erilliseltä liitteeltä.

 

Hinnoittelu

Leirihinnoittelu perustuu omakustanneperiaatteeseen kattaen mm. toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja tukipalvelujen henkilöstökustannukset niin leirien kuin leirien väliseltä ajalta, ateriat leirien aikana sekä urheilu-, luento-, opiskelu- ja muiden olosuhteiden käytön ja ylläpidon.

 Leirin täysihoitohinta on 300 euroa/hlö/leiri (sis. majoituksen ma-pe, aamupalat ti-pe, lounaat ma-pe, päivälliset ma-to ja iltapalat ma-to). Tarvittaessa lisäyö (su-ma) + aamupala 45 euroa/hlö.

Päiväleirin hinta on 200 euroa/hlö/leiri (sis. lounaan ma-pe ja päivällisen ma-to)

Jatkossa perimme jokaisesta myöhässä tapahtuneesta leiri-ilmoittautumisesta 20€ lisähinnan/urheilija.

 

Seura- ja liittoyhteistyö

Alueellisesti seurayhteistyö eri lajeissa on yläkoulutoiminnan näkökulmasta kehittynyt jo varsin pitkälle. Yläkoulutoiminta on myös valtakunnallisesti suuren huomion kohteena ja useat lajiliitot ovat sitoutumassa vahvasti toimintaan mukaan. Yleisesti ottaen on merkillepantavaa monien lajien halu kehittää toimintaansa sekä tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

 

Lisätietoja:

Vesa Tauriainen

Lapin Urheiluakatemian yläkoulukoordinaattori

vesa.tauriainen@santasport.fi

0207984294