Yläkouluakatemia

18.02.2019

Akatemia_yläkoulu.jpg 

Tietoa yläkoulutoiminnasta

Suomen Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelma koordinoi valtakunnallista urheiluyläkoulutoimintaa. Yläkouluvaihe on tärkeä osa Urheilijan polkua ja kasvua urheilijaksi. Osana tätä koordinaatiota olemme määritelleet yhteistyössä laajan toimijajoukon kanssa termistön, ohjeiston ja suositukset urheiluharjoittelun toteuttamiseen. Tavoitteena on rakentaa urheilijan kannalta toimiva päivä, viikko, kuukausi ja vuosi, joissa nousujohteisesti toteutuvat määrällisesti ja laadullisesti riittävä harjoittelu, ravinto ja lepo yhdistettynä koulunkäyntiin ja muihin arkielämän toimiin.

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Kaiken lähtökohtana ovat urheilun Reilun pelin eettiset periaatteet.

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.

Urheiluakatemiaohjelma mahdollistaa yläkoulutoimintaa sekä kouluissa että leirityksinä

Urheiluakatemiaverkostoon kuuluva yläkoulu (urheiluyläkoulu, liikuntapainotteinen tai liikuntalähikoulu) tukee urheilijan kasvua mahdollistamalla urheilijalle toimivan valmentautumisen koulupäivän yhteydessä kotien, urheiluseurojen, lajiliittojen ja urheiluakatemian kanssa yhteistyössä.

Leirimallissa urheiluopisto tarjoaa urheilijoille leirityskokonaisuuden, jonka tarkoitus on antaa eväitä arkeen leirien välisenä aikana. Mahdollista on myös se, että urheilijan arjessa yhdistyvät leiritys- ja koulumallit. Leiritysmalli on erityisen soveltuva olosuhdelajien nuorille sekä oppilaille joiden koulut eivät kuulu urheiluakatemiaverkostoon.

Yläkoulutoimintaa ohjaa yhdessä sovittu termistö ja ohjeisto.

Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkoulutoimintaan

Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan sisältösuositukset pohjautuvat Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyön linjauksiin ja monitieteiseen tietoperustaan.

Toimintaa toteutetaan kolmen kokonaisuuden kautta:

  • monipuoliset motoriset taidot ja fyysiset ominaisuudet
  • psyykkiset taidot ja elämäntaidot
  • lajivalmentautuminen

Kasva urheilijaksi -kurssi toteutetaan liikunnanopettajien johdolla valinnaisliikunnan tunneilla tai joissain tapauksissa koulutetun valmentajan vetämänä koulupäivän yhteydessä.

Sisältösuositukset eri vuosiluokilla:

Yläkoulutoiminta koulu- ja leirimallissa pohjautuu Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman asiantuntijaryhmän keväällä 2016 määrittelemiin sisältösuosituksiin. Sisältösuositusten tärkeimpinä taustamateriaaleina on käytetty Valintavaiheen asiantuntijatyötä (2014) , Liikunnan uutta OPS 2016 (2014) ja Lasten ja nuorten hyvä harjoittelu -kirjaa (2015).


Yläkoululeiritykset Lapin Urheiluakatemiassa

Lapin Urheiluakatemia on vahvasti mukana järjestämässä valtakunnallista yläkoululaisten leiritystoimintaa. Haku tulevan kauden yläkoululeirityksiin on avautunut 1.2.2019. Vasemmalla olevasta palkista löytyy kaikki tarvittava tieto hakuohjeista ja lisätietoa leirien sisällöstä.

Toimintaan haetaan aina koko lukuvuodeksi kerrallaan, mutta poissaolot on mahdollisia ennakkoilmoitettaessa. Maksu on aina leirikohtainen.

Kaikki tulleet hakemukset käsitellään toukokuu 2019 aikana ja kaikille hakeneille ilmoitetaan pääsystä 30.6.2019 mennessä. Valintakokeita ei ole vaan valinta tehdään lajivalmentajien haastattelun perusteella. Tärkeimpänä hakukriteerinä on hyvä motivaatio harjoitteluun ja urheilijaksi kasvamiseen!

Hae meille Lapin Urheiluakatemiaan ja ota seuraava steppi urheilijan polullasi eteen päin!

Lisätietoja yläkoulukoordinaattorilta

Terhi-Maria Mäkikyrö, terhi-maria.makikyro@santasport.fi, 0207 984 232